About us

Talent Trader Vietnam

Employment Information

Trưởng Bộ Phận Xuất Nhập Khẩu ( Tiếng Nhật N3)- Nhà Bè, HCMC

Job level Manager
Salary $ 20,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 07/11/2020
Industry Import / Export
Experience 3 - 5 Years

Location

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 18 Tr - 23 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 20 Tr - 25 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Talent Trader Vietnam

$ 20 Tr - 25 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Talent Trader Vietnam

$ 20 Tr - 25 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Talent Trader Vietnam

$ 20 Tr - 25 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 20 Tr - 25 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh