About us

Công ty TNHH SX và TM Đông Thành Hưng Yên

Employment Information

Trưởng Ca - Giám Sát Sản Xuất

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 15,000,000 - 17,000,000 VND
Deadline to apply 30/12/2020
Industry Sales / Business Development , Electrical / Electronics
Experience 3 Years

Công ty TNHH SX và TM Đông Thành Hưng Yên

$ 15 Tr - 17 Tr VND

  • Hung Yen

First Alliances

$ 12 Tr - 20 Tr VND

  • Bac Ninh | Vinh Phuc | Hung Yen

CÔNG TY CP HÀ YẾN

$ Competitive

  • Hung Yen

Công ty TNHH SX và TM Đông Thành Hưng Yên

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Hung Yen

Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Hung Yen

Công ty TNHH Minh Long

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Hung Yen

MegaCEO

$ 33 Tr - 37,4 Tr VND

  • Hung Yen | Ha Noi | Phu Tho

MegaCEO

$ 15,4 Tr - 22 Tr VND

  • Ha Noi | Hai Duong | Hung Yen

Công Ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Quốc Tế Việt Nam JACCS

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Hung Yen

Công Ty TNHH OS POWER Việt Nam

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Hung Yen