About us

NANOCO GROUP

Employment Information

TRƯỞNG CA SẢN XUẤT - VSIP HẢI PHÒNG

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ Competitive
Deadline to apply 30/03/2023
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Electrical / Electronics
Experience 2 - 0 Years

Location

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP BẢO TIÊN

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Hai Phong

NANOCO GROUP

$ Competitive

  • Hai Phong

TẬP ĐOÀN BRG – CÔNG TY CP

$ 22 Mil - 33 Mil VND

  • Hai Phong

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ 7 Mil - 13 Mil VND

  • Hai Phong

Công ty Cổ phần tập đoàn Đức Anh Global

$ 10 Mil - 50 Mil VND

  • Hai Phong

Công ty Cổ phần tập đoàn Đức Anh Global

$ 10 Mil - 50 Mil VND

  • Hai Phong