About us

Công Ty TNHH ZASALY

Employment Information

TRƯỞNG CHI NHÁNH, SL 04

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 17,000,000 VND
Deadline to apply 31/05/2021
Industry Sales / Business Development , Customer Service , Executive management
Experience 1 Years

Công Ty TNHH ZASALY

$ 7 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH TÂM PHÁT CORPORATION VIỆT NAM

$ 15 Mil - 35 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH ZASALY

$ 10 Mil - 17 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH ZASALY

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH TM Quốc Tế Hải Sản Hoàng Gia

$ 11 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng Thương mại cổ phần Bắc Á- BAC A BANK

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH ZASALY

$ 7 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương

$ Competitive

  • Ho Chi Minh