About us

Công Ty Cổ Phần Hà Nội Foods Việt Nam

Employment Information

Trưởng Chi Nhánh

Job level Manager
Salary $ 15,000,000 - 35,000,000 VND
Deadline to apply 07/06/2021
Industry Retail / Wholesale , Sales / Business Development , Executive management
Experience 3 - 5 Years

Công Ty TNHH ZASALY

$ 10 Mil - 17 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Masscom Việt Nam

$ 30 Mil - 50 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH SHAT

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH TM Quốc Tế Hải Sản Hoàng Gia

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng Thương mại cổ phần Bắc Á- BAC A BANK

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Hóa dầu Mekong

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Binh Phuoc | Khanh Hoa | Ho Chi Minh