Location

Kon Tum

 • Salary

  8 Mil - 15 Mil VND

 • Experience

  2 - Years

 • Job level

  Team Leader / Supervisor

 • Deadline to apply

  01/08/2021

Job Description

- Tham gia nghiên cứu phân tích tiềm năng thị trường, nhu cầu và yêu cầu khách hàng, sản phẩm trên thị trường, đối thủ cạnh tranh.

- Trực tiếp chuẩn bị hồ sơ hợp tác và làm việc với Nhà trường, Phòng Giáo dục, Sở Giáo dục và đào tạo (khi có yêu cầu) để triển khai thực hiện việc Hợp tác đào tạo và phát hành sách -theo chủ trương và chỉ đạo của Ban lãnh đạo và Giám đốc kinh doanh.

- Tham mưu cho Giám đốc kinh doanh các vấn đề về thị trường, khách hàng, sản phẩm, giá bán, phân phối.

- Xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển thị trường đối với địa bàn được phân công.

- Đề xuất với Ban lãnh đạo, Giám đốc kinh doanh và phối hợp các phòng ban trong Công ty để giải quyết các vấn đề về cung cấp sản phẩm, giá bán, tiếp thị trên thị trường, chính sách bán hàng; các vấn đề về dịch vụ và cam kết khách hàng. Là đầu mối kết nối làm việc giữa Công ty và khách hàng.

- Cập nhật và quản lý, phối hợp quản lý thông tin về sản phẩm (chương trình, phân phối chương trình, thời khóa biểu ..); thông tin về khách hàng (nhà trường, giáo viên, học sinh, phụ huynh …); các hạng mục đầu tư và trang bị (sách, tài liệu, cơ sở vật chất, thiết bị …).

- Soạn thảo hợp đồng Hợp tác đào tạo trình các cấp phê duyệt. Theo dõi và quản lý việc thực hiện hợp đồng, thanh lý hợp đồng.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học, chuyên ngành QTKD/ Kinh tế/Marketing/...

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực.

- Có Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.

- Có Kỹ năng phân tích, tổng hợp thông tin, báo cáo số liệu nghiên cứu…

More Information

 • Degree: College
 • Gender: Male
 • Age: > 28
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback