About us

TẬP ĐOÀN I-TALENTS

Employment Information

Trưởng dự án (Nữ, Hồ Chí Minh)

Job level Manager
Salary $ 12,000,000 - 18,000,000 VND
Deadline to apply 09/07/2021
Industry Sales / Business Development , Customer Service , Education /Training
Experience 3 - 5 Years

TẬP ĐOÀN I-TALENTS

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

TẬP ĐOÀN I-TALENTS

$ 9 Mil - 16 Mil VND

  • Ho Chi Minh

TẬP ĐOÀN I-TALENTS

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Masscom Việt Nam

$ 30 Mil - 50 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Nhất Tín Logistics

$ 30 Mil - 40 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Savi

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Dư Kim - Thương hiệu thời trang IVY moda

$ 20 Mil - 40 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN VS GROUP

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Việt Úc

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh