About us

Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông

Employment Information

Trưởng kho

Job level Manager
Salary $ Competitive
Deadline to apply 02/02/2021
Industry Freight / Logistics / Warehouse
Experience 2 - 5 Years

Công ty TNHH Hà Dũng

$ 5 Mil - 6 Mil VND

  • Hung Yen

Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Hung Yen

Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Hung Yen

Công ty Cổ phần Nhựa OPEC

$ 9 Mil - 11 Mil VND

  • Hung Yen

Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Hung Yen

Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Hung Yen

Công Ty Cổ Phần Sanpronet

$ Competitive

  • Hung Yen

Công ty Cổ phần Dư Kim - Thương hiệu thời trang IVY moda

$ 6 Mil - 9 Mil VND

  • Hung Yen

Kangaroo Group

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Hung Yen

Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát

$ 6,5 Mil - 8,5 Mil VND

  • Hung Yen