language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng Khoa Dược - Nhà Thuốc Bệnh Viện

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Y Tế Phúc Thịnh - Bệnh Viện Ngoại Khoa Nam Sài Gòn
Updated: 17/05/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

- Tổ chức hoạt động của khoa theo quy chê công tác khoa Dược và quy định pháp luật.

- Căn cứ vào kế hoạch chung của bệnh viện, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện cung ứng, bảo quản và sử dụng thuốc, hóa chất và sinh phẩm trong bệnh viện.

- Tổ chức xuất, nhập, thống kê, thanh quyết toán và theo dõi quản lý tiêu chuẩn kinh phí sử dụng thuốc, hóa chất và sinh phẩm bảo đảm chính xác theo đúng các quy định hiện hành.

- Kiểm tra việc bảo quản thuốc, xuất nhập thuốc, hóa chất và sinh phẩm đảm bảo chất lượng theo đúng quy chế công tác khoa dược và quy định của Nhà nước.

Thông tin kịp thời các loại thuốc, hóa chất và sinh phẩm mới. Hướng dẫn sử dụng an toàn hợp lý, có hiệu quả các loại thuốc, hóa chất và sinh phẩm cho các khoa trong bệnh viện.

Job Requirement

-          Trình độ/bằng cấp: Tốt nghiệp dược sĩ Đại học- Chuyên ngành Dược, có chứng chỉ hành nghề.

-          Kinh nghiệm:Có it nhất từ 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các bệnh viện

Năng lực: Quản lý căng thẳng, stress, Quản lý xung đột, Quản lý rủi ro, Tư duy phân tích, Giải quyết vấn đề, Giao tiếp.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 30 - 50
 • Job type : Permanent

Company Overview

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Y Tế Phúc Thịnh - Bệnh Viện Ngoại Khoa Nam Sài Gòn

Company size: 25-499
Bệnh Viện Ngoại Khoa Nam Sài Gòn với địa chỉ tại số 88, đường số 8 Khu Dân Cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Tp. HCM là Bệnh Viện ngoại chung...Detail

Trưởng Khoa Dược - Nhà Thuốc Bệnh Viện

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Y Tế Phúc Thịnh - Bệnh Viện Ngoại Khoa Nam Sài Gòn

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts