Location

Ho Chi Minh

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  5 - 10 Years

 • Job level

  Manager

 • Deadline to apply

  06/07/2021

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Căn cứ vào kế hoạch chung của bệnh viện, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện cung ứng, bảo quản và sử dụng thuốc, hoá chất và sinh phẩm trong bệnh viện

- Tổ chức xuất, nhập, thống kê, thanh quyết toán và theo dõi quản lí tiêu chuẩn kinh phí sử dụng thuốc, hoá chất và sinh phẩm bảo đảm chính xác theo đúng các quy định hiện hành

- Kiểm tra việc bảo quản thuốc, xuất nhập thuốc, hoá chất và sinh phẩm đảm bảo chất lượng theo đúng quy chế công tác khoa dược và quy định của Nhà nước

- Thông tin kịp thời các loại thuốc, hoá chất và sinh phẩm mới. Hướng dẫn sử dụng an toàn hợp lí, có hiệu quả các loại thuốc, hoá chất và sinh phẩm cho các khoa trong bệnh viện

- Tìm kiếm và lựa chọn các nhà phân phối để cung ứng nguồn thuốc có chất lượng và giá cả hợp lý cho nhà thuốc

- Quản lý nhân sự và các hoạt động trong Khoa Dược và nhà thuốc Bệnh viện

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc bệnh viện về mọi hoạt động của khoa và công tác chuyên môn về dược tại các khoa lâm sàng, nhà thuốc trong bệnh viện

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Bệnh viện

Job Requirement

- Dược sĩ Đại học trở lên.

- Có chứng chỉ hành nghề dược

- Có thời gian thực hành chuyên môn tại Khoa Dược của Bệnh viện ít nhất 24 tháng

- Kỹ năng quản lý tốt

- Phẩm chất đạo đức tốt

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback