language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Similar jobs View all

CN Công Ty CP Goldsun Việt Nam

http://www.goldsun.vn/

Công ty Cổ phần Goldsun Việt Nam đã trải qua 16 năm phát triển và vươn lên không ngừng, đã và đang trở thành 1 thương hiệu ngày càng được khẳng định và tin dùng tại thị trường trong nước. Với... Detail

Trưởng Nhóm Admin - Kế Hoạch

Job code: Goldsun12347

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Tính toán giả định tồn kho theo SL và giá trị để cảnh báo ngành hàng và sales về các nguy cơ thừa/thiếu hàng hóa

- Cập nhật sản lượng bán thực tế, so sánh với kế hoạch bộ sản phẩm đã lập để cảnh bảo các nguy cơ không hoàn thành chỉ tiêu theo tháng

- Báo cáo định kỳ hàng tuần, chỉ ra nhóm hàng CLC và nguy cơ CLC, nhóm hàng tồn lớn

- Phát hành đặt hàng đối với hàng hóa sản phẩm để phân tích giả định thừa thiếu hàng/ nhóm hàng tương đương ->Xem xét phát hành đặt hàng

- Phối hợp thông tin với bảo hành, kho vận và QLCL...Lập kế hoạch xử lý hàng lỗi

- Cập nhật thông tin hàng hóa, điều chuyển hàng hóa 2 miền, kiểm soát chi phí điều chuyển nội bộ

- Kiểm soát các chương trình bán hàng

- Kiểm tra tồn kho, giá, lập đơn hàng, đặt lịch giao hàng, theo dõi đơn hàng đến khách hàng, giải quyết hàng đổi/trả.

- Kiểm soát/đối chiếu tồn kho, công nợ

- Báo cáo, theo dõi doanh số bán hàng, thúc đẩy GSBH bán hàng theo kế hoạch

- Xây dựng chương trình bán hàng tháng cho kênh GT

- Thực hiện các công việc phát sinh khi có yêu cầu của Ban Giám đốc, bộ phận Kinh doanh

- Trực tiếp phân công công việc, hướng dẫn, hỗ trợ các nhân viên cấp dưới

Job Requirement

   Kiến thức kinh nghiệm

-      Kinh nghiệm làm kế hoạch bán hàng, sản xuất

-      Kinh nghiệm làm phân tích giá, phân tích chương trình

-      Kinh nghiệm mua hang

-      Kinh nghiệm điều phối

      Kỹ năng

-      Lãnh đạo

-      Quản lý thời gian

-      Phân tích, tổng hợp

-      Lập kế hoạch

      Phẩm chất:

-      Trách nhiệm cao

-      Trung thực, đề cao sự liêm chính, ngay thẳng

More Information

 • Probationary period: Không quá 60 ngày
 • Experience: 2 - 4 Years

Employment Information

Trưởng Nhóm Admin - Kế Hoạch

CN Công Ty CP Goldsun Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts