About us

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Employment Information

Trưởng Nhóm Bán Hàng [ Ân Thi - Hưng yên ]

Job level Director
Salary $ 22,000,000 - 29,000,000 VND
Deadline to apply 29/08/2021
Industry Retail / Wholesale , Sales / Business Development , Executive management
Experience 2 - 3 Years

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 22 Mil - 28 Mil VND

  • Hung Yen

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 22 Mil - 28 Mil VND

  • Hung Yen

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 22 Mil - 28 Mil VND

  • Hung Yen

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 22 Mil - 29 Mil VND

  • Hung Yen

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 22 Mil - 28 Mil VND

  • Hung Yen

Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm & Bánh Kẹo Phạm Nguyên

$ Competitive

  • Hung Yen

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 22 Mil - 28 Mil VND

  • Hung Yen

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 22 Mil - 28 Mil VND

  • Hung Yen

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 22 Mil - 28 Mil VND

  • Hung Yen

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC

$ 22 Mil - 28,6 Mil VND

  • Ha Noi | Hung Yen | Hai Duong