language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng Nhóm Bán Hàng Kênh Truyền Thống

Chi nhánh Công ty TNHH Thực phẩm Ân Nam tại Hà Nội
Updated: 11/06/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng

- Xây dựng chính sách bán hàng, chính sách giá hợp lý

- Ghi nhận, đánh giá thị trường, đối thủ cạnh tranh và đề xuất các giải pháp chiến lược cho từng khu vực để đạt được các mục tiêu kinh doanh của công ty

- Theo dõi các chương trình khuyến mãi, thúc đẩy bán hàng

- Xây dựng kế hoạch bán hàng hàng tháng/ quý/ năm, theo dõi tiến độ và kết quả thực hiện chỉ tiêu tháng/ quý/ năm để có giải pháp thúc đẩy doanh số.

- Lập kế hoạch bán hàng cho nhân viên, phân chia chỉ tiêu hợp lý cho nhân viên và triển khai kế hoạch kinh doanh

- Quản lý, tổ chức sắp xếp công việc, giám sát và phân công công việc cho nhân viên bán hàng.

- Chịu trách nhiệm tuyển dụng, đào tạo kiến thức, kỹ năng quản lý, kỹ năng bán hàng cho nhân viên.

- Kiểm tra việc thực hiện mục tiêu của từng nhân viên. Thường xuyên đánh giá, có kế hoạch điều chỉnh và hỗ trợ nhân viên hoàn thành kế hoạch

Job Requirement

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm bán hàng về hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), ưu tiên có kinh nghiệm tại vị trí tương đương

- Khả năng hoạch định chiến lược và quản lý nhân viên tốt

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Chi nhánh Công ty TNHH Thực phẩm Ân Nam tại Hà Nội

www.annam-group.com
Annam Group has become the premier company in food service and beverages in Vietnam, operating ventures in both retail and wholesale fields. Additionally,...Detail

Similar jobs

Trưởng Nhóm Bán Hàng Kênh Truyền Thống

Chi nhánh Công ty TNHH Thực phẩm Ân Nam tại Hà Nội

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts