About us

Talent Trader Vietnam

Employment Information

Trưởng nhóm Bảo trì HVAC (Leader)

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 15,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 16/10/2020
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Electrical / Electronics , Maintenance
Experience 5 - 9 Years

Talent Trader Vietnam

$ Competitive

 • Binh Duong

Công Ty Cổ Phần SetiaBecamex

$ Competitive

 • Binh Duong

Techtronic Industries Vietnam Manufacturing Company Limited

$ 10 Tr - 14 Tr VND

 • Binh Duong

Masan Consumer

$ Competitive

 • Binh Duong

Công Ty TNHH Suntech Vina

$ Competitive

 • Binh Duong

Aldila Composite Products

$ Competitive

 • Binh Duong

DRB Việt Nam

$ Competitive

 • Binh Duong | Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Lợi Hào Việt Nam

$ Competitive

 • Binh Duong

CN Công ty TNHH Năng Lượng Sài Gòn – Nhà máy SX Bình Áp Lực Mỹ Phước

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Binh Duong

Công Ty TNHH Suntech Vina

$ Competitive

 • Binh Duong

Công Ty CP Wendelbo Đông Nam Á

$ Competitive

 • Binh Duong