language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng Nhóm C&B/ Tính Lương

Công ty TNHH ITM Semiconductor Viet Nam
Updated: 17/05/2018

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Báo cáo tình hình biến động lao động hằng ngày

-Quản lý dữ liệu thông tin nhân sự ERP& Excel

- Quản lý người đi làm- nghỉ phép

- Tải dữ liệu chấm công hàng ngày, kiểm tra các trường hợp bất thường, chấm công ngày, nhập phép và thông báo chốt công đến các bộ phận, xác nhận OT

- Lập – tính lương hàng tháng.

Job Requirement

-   Khả năng lập kế hoạch- kiểm soát công việc

-  Kỹ năng giao tiếp- thuyết trình- xử lý tình huống

-  Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng( ERP & Wise-eyes)

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: 25 - 35
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH ITM Semiconductor Viet Nam

Công ty TNHH ITM Semiconductor Việt Nam là Công ty có 100% vốn nước ngoài, thuộc Tập đoàn ITM Hàn Quốc. Công ty bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ đầu năm...Detail

Similar jobs

Trưởng Nhóm C&B/ Tính Lương

Công ty TNHH ITM Semiconductor Viet Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts