language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng Nhóm Chất Lượng/CS Team

Công ty TNHH ITM Semiconductor Viet Nam
Updated: 24/05/2018

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Quản lý, đánh, báo cáo về chất lượng trên line

- Quản lý tình hình lỗi của sản phẩm

- Quản lý các đối tác, lên kế hoạch audit

- Quản lý tài liệu, nhân lực công đoạn

Job Requirement

- Có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực điện điện từ

- Có khả năng làm việc độc lập

- Ưu tiên người biết tiếng Hàn

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: 23 - 35
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH ITM Semiconductor Viet Nam

Công ty TNHH ITM Semiconductor Việt Nam là Công ty có 100% vốn nước ngoài, thuộc Tập đoàn ITM Hàn Quốc. Công ty bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ đầu năm...Detail

Similar jobs

Trưởng Nhóm Chất Lượng/CS Team

Công ty TNHH ITM Semiconductor Viet Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts