language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

DHL-VNPT Express Ltd.

Trưởng nhóm Giao nhận

DHL-VNPT Express Ltd.
Updated: 22/05/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Hỗ trợ cấp Giám sát để đảm bảo các nhân viên Giao nhận có mặt đáp ứng yêu cầu của khách hàng thông qua việc kiểm tra thường xuyên các tuyến đường phát hàng.
 • Hỗ trợ cấp Giám sát đảm bảo các phản hồi của khách hàng và các yêu cầu được đáp ứng
 • Thực hiện vai trò của trưởng nhóm
 • Đáp ứng các ghi nhớ về dịch vụ
 • Giám sát kết quả hoạt động thông qua SAM và SMART

Job Requirement

 • Trình độ học vấn: có bằng tốt nghiệp PTTH trở lên
 • Có bằng lái xe dấu B2 trở lên
 • Có khả năng sử dụng tiếng Anh cơ bản
 • Có khả năng sử dụng vi tính và các ứng dụng
 • Có hiểu biết về các tuyến đường khu vực Hà Nội
 • Có kinh nghiệm điều phối nhân viên

More Information

 • Degree: High School / Equivalent
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

DHL-VNPT Express Ltd.

www.dhl.com.vn
DHL – The Logistics company for the world DHL is the global market leader in the logistics industry and “The Logistics company for the world”. DHL commits...Detail
Job tags / Skills: giao hàng

Trưởng nhóm Giao nhận

DHL-VNPT Express Ltd.

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts