About us

Công ty Cổ phần AHCOM Việt Nam

Employment Information

TRƯỞNG NHÓM HÀNH CHÍNH - XƯỞNG MAZDA LÊ VĂN LƯƠNG

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 12,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 15/11/2020
Industry Administrative / Clerical , Executive management , Human Resources
Experience 2 - 5 Years

Công ty Cổ phần AHCOM Việt Nam

$ 12 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần AHCOM Việt Nam

$ 15 Tr - 40 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần AHCOM Việt Nam

$ 6 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần AHCOM Việt Nam

$ 7 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần AHCOM Việt Nam

$ 7 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần AHCOM Việt Nam

$ 30 Tr - 50 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty TNHH Mỹ Phục - Eva De Eva

$ Competitive

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN LOZI VIỆT NAM

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ Over 10 Tr VND

 • Ha Noi