About us

Monkey Việt Nam

Employment Information

Trưởng nhóm Inbound Marketing

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 18,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 31/05/2021
Industry Marketing , TV / Newspaper / Editors , Advertising / PR / Communications
Experience 1 - 2 Years

Công ty cổ phần Đầu Tư Thương Mại Phượng Hoàng

$ 25 Mil - 28 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần AHCOM Việt Nam

$ 13 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần Bệnh viện Hữu nghị Quốc tế Hà Nội

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Đầu tư Nhật Huy (Nhat Huy Group)

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà Đại Khang

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần Bệnh viện Hữu nghị Quốc tế Hà Nội

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Catbox Việt Nam

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty CP Truyền Thông Ảnh Mặt Trời Vàng

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ UHC Việt Nam

$ 13 Mil - 16 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH XNK Cầu Nối Việt

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi