language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng nhóm kiểm kê tồn kho

RHENUS LOGISTICS LTD,.
Updated: 13/08/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Kiểm soát đối chiểu tồn kho giữa hai hê thống Rhenus và khách hàng ngày
 • Điều tra nguyên nhân các sai lệch trên hai hê thống và giữa hệ thống với thực tế
 • Quản lý và phân công công việc cho nhân viên quản lý tồn kho hàng ngày
 • Gửi các báo cáo về chênh lệch tồn kho, hàng hư hỏng , làm các yêu cầu điều chỉnh tồn kho, xử lý cần bằng tồn kho trên hệ thống
 • Kiểm tra phản hồi các khiều nại về việc xuất hàng thừa thiều từ khách hàng
 • Các công việc khác được phân công bởi quản lý kho

Job Requirement

 • Có khả năng xử lý và phân tích số liệu
 • Cẩn thận và kĩ lưỡng trong công việc
 • Tư duy logic. Ký nâng xử lý vấn đề
 • Khả năng lành đạo

More Information

 • Degree: College
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

RHENUS LOGISTICS LTD,.

www.rhenus.comCompany size: 500-999
Rhenus Group is a global logistics service company with a turnover of € 4.8 billion. Rhenus has more than 610 locations worldwide and employs 29,000 people....Detail

Trưởng nhóm kiểm kê tồn kho

RHENUS LOGISTICS LTD,.

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts