language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng Nhóm Kiểm Soát Chất Lượng - Telesales

HD Saison Finance Co., Ltd
Updated: 15/10/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Báo cáo trực tiếp: Trưởng phòng Kiểm soát chất lượng

Mục tiêu:

 • Giám sát nhân viên kiểm soát chất lượng thực hiện đánh giá chất lượng cuộc gọi telesales/tuân thủ quy trình của những bộ phận chức năng nhằm kịp thời báo cáo các lỗi/rủi ro tiềm ẩn/vấn đề ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ/tuân thủ quy trình, đóng góp ý kiến trong việc xây dựng/điều chỉnh tiêu chuẩn chất lượng khi cần thiết.

Công việc chính:

 • Phân chia, kiểm soát và đôn đốc công việc đánh giá chất lượng cuộc gọi telesales/giám sát tuân thủ quy trình được thực hiện bởi các nhân viên trong bộ phận theo phân công được hoàn thành đầy đủ.
 • Hướng dẫn, hỗ trợ các chuyên viên QA hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao hàng ngày.
 • Phát hiện, tổng hợp và báo cáo kịp thời các lỗi nghiệp vụ/ vấn đề ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ.
 • Đóng góp ý kiến, tham gia cùng các phòng ban trong việc xây dựng/ điều chỉnh tiêu chuẩn chất lượng khi cần thiết.
 • Chủ động đưa ra các sáng kiến chất lượng bằng cách yêu cầu tuân thủ các chính sách và thủ tục đảm bảo chất lượng; phát triển mô hình mới; thực hiện thay đổi nhằm duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ.
 • Duy trì việc cập nhật các kiến thức chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên nhằm đảm bảo công tác giám sát được thực hiện chặt chẽ với các quy định/ thông tin hiện hành.

Job Requirement

Bằng cấp:

 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan tới Quản lý chất lượng dịch vụ, Kinh tế, Tài chính, Quan hệ khách hàng.

Kinh nghiệm:

 • Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm quản lý giám sát chất lượng/ kiểm soát tuân thủ tại Call Center/ các tổ chức tài chính.

Kỹ năng:

 • Thành thạo vi tính văn phòng.
 • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.
 • Chi tiết, trung thực, cẩn thận.
 • Khả năng làm việc theo nhóm/ làm việc độc lập.
 • Khả năng xử lý tình huống, công việc phát sinh.
 • Khả năng huấn luyện, đào tạo.
 • Có chí hướng phát triển, đam mê nghề nghiệp, trách nhiệm trong công việc.
 • Tư duy sáng tạo, chủ động, quyết đoán.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 25 - 35
 • Job type : Permanent

Company Overview

HD Saison Finance Co., Ltd

Company size: 3000-3500
Thành lập ngày 7 tháng 9 năm 2007, Công ty TNHH MTV Tài Chính Việt Société Générale (SGVF), tên ban đầu của HD SAISON, là công ty tài chính phi ngân hàng...Detail

Trưởng Nhóm Kiểm Soát Chất Lượng - Telesales

HD Saison Finance Co., Ltd

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts