language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Di Động Trực tuyến

Trưởng nhóm Kiểm Soát Chi Phí

Công ty Cổ phần Dịch vụ Di Động Trực tuyến
Updated: 31/03/2020

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Phối hợp với các bộ phận liên quan để tối ưu hóa các khoản chi phí phát sinh/thường nhật nhắm hạn chế rủi ro và đảm bảo sự hoạt động hiệu quả và chất lượng công việc
 • Phối hợp xử lý cùng các đơn vị phòng ban khi có xảy ra các sự cố liên quan đến phát sinh vượt mức/bất thường các khoản chi phí
 • Dự báo các khoản chi phí phát sinh trong tương lai dựa trên số liệu báo cáo thực tại
 • Kiểm soát tuân thủ quy định về báo cáo tài chính nội bộ và các báo cáo kế toán tài chính khác; thường kiểm tra các khoản liên quan tới doanh thu, các chỉ số tài chính
 • Triển khai công tác rà soát và kiểm soát thường xuyên, định kỳ các hạng mục chi phí
 • Giám sát việc thực hiện các giải pháp để chỉnh sửa, khắc phục, hoàn thiện đối với các vấn đề mà Kiểm soát tài chính đã ghi nhận và kiến nghị
 • Tổ chức kiểm soát toàn diện nhằm loại bỏ các yếu tố gây lãng phí, bảo đảm việc sử dụng các nguồn lực đúng mục đích, đúng yêu cầu theo quy định của Luật pháp và công ty.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành: Kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Quản trị tài chính hoặc Tài chính ngân hàng, hệ thống thông tin,… 
 • Có kiến thức chuyên sâu về kiểm soát chi phí, tài chính
 • Có khả năng quản lý nhóm
 • Kiến thức cơ bản về các sản phẩm thanh toán như Ví điện tử, thẻ tín dụng, tài khoản thanh toán
 • Kỹ năng đọc hiểu và phân tích số liệu, đánh giá tình huống
 • Tiếng Anh tốt
 • Sử dụng thành thạo Microsoft Office văn phòng (Word, Powerpoint và Excel)

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Cổ phần Dịch vụ Di Động Trực tuyến

momo.vnCompany size: 600
Công ty Cổ phần dịch vụ Di Động Trực Tuyến (viết tắt M_Service) hoạt động chính trong lĩnh vực thanh toán trên di động (mobile payment) dưới thương hiệu...Detail

Similar jobs

Trưởng nhóm Kiểm Soát Chi Phí

Công ty Cổ phần Dịch vụ Di Động Trực tuyến

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

Công ty Cổ phần Dịch vụ Di Động Trực tuyến

Employment Information

Trưởng nhóm Kiểm Soát Chi Phí

Location