About us

Công Ty TNHH Dirty Coins

Employment Information

Trưởng nhóm Kiểm tra chất lượng sản phẩm mảng thời trang (KCS/QA/QC)

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 8,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Textiles / Garments / Fashion , Quality Control (QA/QC) , Others
Experience 2 Years

Công Ty CP Cao Su Việt Phú Thịnh (VIRUCO - VIETRUBBER)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Binh Duong | Binh Phuoc

Đồng Hồ Hải Triều

$ 6 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

LacViet Computing Corporation

$ 10 Mil - 16 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Greystones Data System Việt Nam

$ 8,5 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Việt Nam Samho

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Thời Trang Nón Sơn

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Khanh Hoa | Binh Duong

ROUTINE VN - FASHION DESIGN & RETAILER

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh