About us

Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech

Employment Information

Trưởng Nhóm Kinh Doanh - Bắc Ninh

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 10,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 31/08/2021
Industry Sales / Business Development , Consulting , Customer Service
Experience 1 - 2 Years

Location

Bac Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

$ 15 Mil - 40 Mil VND

  • Ha Noi | Bac Ninh | Bac Giang

Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

$ 12 Mil - 16 Mil VND

  • Bac Ninh | Bac Giang | Lang Son

Công ty Cổ phần Tập đoàn Mutosi

$ 18 Mil - 25 Mil VND

  • Bac Ninh

CÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG VIỆT NAM

$ 13 Mil - 17 Mil VND

  • Bac Ninh

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT - Chi nhánh Bắc Ninh

$ 8 Mil - 20 Mil VND

  • Bac Ninh

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT - Chi nhánh Bắc Ninh

$ 8 Mil - 20 Mil VND

  • Bac Ninh

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT - Chi nhánh Bắc Ninh

$ 8 Mil - 20 Mil VND

  • Bac Ninh

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT - Chi nhánh Bắc Ninh

$ 8 Mil - 20 Mil VND

  • Bac Ninh

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT - Chi nhánh Bắc Ninh

$ 8 Mil - 20 Mil VND

  • Bac Ninh

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Bac Ninh