About us

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BĐS HOÀNG GIA

Employment Information

Trưởng nhóm kinh doanh Bất động sản

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 40,000,000 - 100,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Sales / Business Development , Consulting , Executive management
Experience 4 - 6 Years

Công ty TNHH Đầu tư CBest (CBest Land)

$ 15 Mil - 150 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Đầu tư CBest (CBest Land)

$ 15 Mil - 150 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Đầu tư CBest (CBest Land)

$ 15 Mil - 150 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Đầu tư CBest (CBest Land)

$ 15 Mil - 150 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BIGHOMES

$ 50 Mil - 100 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Đầu tư CBest (CBest Land)

$ 20 Mil - 300 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC 5 SAO

$ Over 40 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Đầu tư CBest (CBest Land)

$ 30 Mil - 300 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DKRB

$ 70 Mil - 100 Mil VND

  • Ha Noi | Binh Dinh

Công ty TNHH Đầu tư CBest (CBest Land)

$ 30 Mil - 300 Mil VND

  • Ha Noi