VMED GROUP

Trưởng nhóm Kinh doanh (IVDs)

VMED GROUP
Location

Ho Chi Minh

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  3 - 5 Years

 • Job level

  Team Leader / Supervisor

 • Deadline to apply

  18/02/2023

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review

Job Description

Bán hàng:

- Quản lý và phân công công việc, địa bàn quản lý cho các chuyên viên kinh doanh trong team
- Xây dựng kế hoạch, phân tích, lập dự báo, kế hoạch bán hàng, dự báo nhu cầu vùng bán, tiếp nhận chỉ tiêu doanh số cho vùng theo từng ngành hàng được phân công
- Phân tích dữ liệu khách hàng tại vùng bán (quy mô, nhu cầu, tiềm năng...);
- Làm việc trực tiếp với Quản lý sản phẩm và Giám đốc Ngành hàng (IVDs), tiếp nhận target doanh thu cho từng ngành hàng tại vùng bán;
- Lên kế hoạch bán hàng cho vùng phụ trách.
- Cùng Quản lý ngành hàng xây dựng dự toán mua hàng định kỳ dựa trên dữ liệu phân tích khách hàng tại vùng bán và tồn kho an toàn
- Phổ biến chiến lược, mục tiêu, kế hoạch bán hàng cho toàn bộ nhóm bán hàng;
- Quản lý việc tiếp nhận yêu cầu, đặt hàng và lập kế hoạch phân bổ cho các nhân viên bán hàng theo chỉ tiêu doanh số;
- Xây dựng chỉ tiêu doanh số ngành hàng cho từng nhân viên bán hàng theo kế hoạch bán hàng được lập;
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch bán hàng và đưa ra sự điều chỉnh, hỗ trợ nếu cần thiết;
- Trực tiếp tham gia các dự án lớn;
- Xây dựng quan hệ tốt với các KOL, khách hàng lớn trong vùng bán quản lý

Công nợ:

- Tổ chức triển khai các hoạt động bán hàng đối với địa bàn được phân công và chịu trách nhiệm về doanh số của team
- Chịu trách nhiệm kiểm soát, đôn đúc thành viên trong nhóm tuân thủ các Quy định, Chính sách và deadline các công việc
- Có trách nhiệm phối hợp với các Bộ phận trong Cty xử lý các vấn đề hiệu quả cho Khách hàng và chủ động đề xuất các giải pháp để kiểm soát các khó khăn, rủi ro

Công việc khác:

- Tổ chức tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, giải thích, tư vấn về sản phẩm, chào giá sản phẩm tới khách hàng
- Tổ chức thực hiện công tác quản lý chung (Xây dựng, đề xuất, triển khai thực hiện, giám sát, kiểm soát, đánh giá, hiệu chỉnh, cải tiến cho các hoạt động chung):
- Cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự tối ưu, thực hiện đánh giá hiệu quả, mục tiêu, KPIs của vùng bán và từng nhân viên bán hàng;
- Hệ thống kế hoạch và báo cáo hoạt động của vùng bán được giao quản lý;
- Lập ngân sách và quản lý ngân sách hoạt động bán hàng tại vùng bán;

Job Requirement

Học vấn, Kinh nghiệm:

- Nam/Nữ tốt nghiệp Đại học, ưu tiên Chuyên ngành Kinh tế, Kinh doanh, Thương mại, Công nghệ sinh học, Điện tử Y sinh, Y dược

- Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các Công ty kinh doanh trong lĩnh vực thiết bị Y tế, Dược phẩm

Kiến thức:

- Có hiểu biết sâu rộng về đấu thầu TBYT, Luật đấu thầu. Hiểu rõ Quy trình bán hàng thiết bị và tiêu hao vào Bệnh viện công, tư

- Kiến thức về ngành thiết bị và tiêu hao y tế

- Có kiến thức về thiết bị y tế, xét nghiệm, dược phẩm, tiêu hao

Kỹ năng & Năng lực:

- Có kỹ năng tổng hợp báo cáo tốt, sử dụng Excel, Powerpoint

- Có kinh nghiệm quản lý địa bàn rộng, Sức khỏe tốt, sẵn sàng đi công tác

- Trung thực, năng động, cầu tiến, có trách nhiệm trong công việc

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Salary: Competitive
Save job Email me similar jobs Report job

Report job