About us

CÔNG TY TNHH MTV Tin Học Á Đông Vi Na

Employment Information

Trưởng nhóm kinh doanh phần mềm (Sales manager)

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 18,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 30/01/2021
Industry Sales / Business Development , IT - Software
Experience 2 Years

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

$ 10 Mil - 50 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công ty cổ phần Inetarnational fashion depot

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GENE

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH MTV Tin Học Á Đông Vi Na

$ 7 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ ICOSOFT

$ 10 Mil - 50 Mil VND

  • Ho Chi Minh

VnResource Co. Ltd

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

$ 7 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Điện Tự Động Biển Đông

$ 10 Mil - 50 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Phần Mềm SoftOne

$ 10 Mil - 50 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo

$ 15 Mil - 35 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi