language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng nhóm kinh doanh - RB -MSB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Updated: 12/10/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Hỗ trợ Giám đốc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của trung tâm khách hàng cá nhân (TT KHCN):

 • Nghiên cứu thị trường và tình hình dân cư trên địa bàn để thu thập thông tin liên quan phục vụ cho việc xác định đối tượng khách hàng mục tiêu, cách thức, biện pháp tiếp cận, tiếp thị. Đồng thời, không ngừng tạo dựng các mối quan hệ với chính quyền, tổ chức, hiệp hội, cá nhân... nhằm phục vụ cho việc phát triển, khai thác khách hàng.
 • Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động nhằm đạt được các chỉ tiêu kinh doanh được giao;
 • Tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh của trung tâm thông qua việc phân bổ các nguồn lực, phân công công việc, đánh giá kết quả thực hiện nhằm đưa ra các biện pháp tăng cường hiệu quả triển khai, hỗ trợ cán bộ nhân viên trung tâm hoàn thành nhiệm vụ;
 • Giải quyết các công việc (khiếu nại, rủi ro...) thuộc thẩm quyền

2. Hỗ trợ Giám đốc quản lý công tác chất lượng dịch vụ:

 • Cập nhật và tổ chức thực hiện các chính sách, quy chế, quy định về chất lượng dịch vụ theo quy định của MSB
 • Nghiên cứu, đề xuất, áp dụng các biện pháp tăng cường chất lượng dịch vụ tại Trung tâm;
 • Giám sát, đánh giá, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện công tác chất lượng dịch vụ của từng cá nhân cũng như của Trung tâm nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ vượt trội cho khách hàng.

3. Tham gia quản lý nhân sự tại Trung tâm:

 • Quản lý, và giải quyết các chế độ đối với người lao động theo quy định của MSBk, phân công/ủy quyền của Giám đốc;
 • Nắm bắt tâm tư, động viên, khuyến khích, hỗ trợ cán bộ nhân viên tại Trung tâm hoàn thành nhiệm vụ;
 • Tạo dựng môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp phù hợp với văn hóa của MSB
 • Đào tạo, huấn luyện và tham gia phát triển đội ngũ (tuyển dụng) nhân sự
 • Đề xuất các sáng kiến cải tiến chất lượng dịch vụ, tăng cường hiệu quả kinh doanh thông qua việc nghiên cứu, phân tích, đánh giá quá trình hoạt động của trung tâm cũng như đưa vào áp dụng các công cụ, biện pháp tiên tiến trong quản lý, điều hành và phát triển hoạt động kinh doanh.

Job Requirement

 • Tốt nhiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh
 • Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm trong cùng lĩnh vực
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng văn phòng
 • Tối thiểu bằng B, giao tiếp bằng tiếng Anh tốt

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) được thành lập ngày 12 tháng 7 năm 1991 tại thành phố cảng Hải Phòng. Năm 2005, Ngân hàng chính thức...Detail

Similar jobs

Trưởng nhóm kinh doanh - RB -MSB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts