About us

Công ty CP Xhome Việt Nam

Employment Information

Trưởng nhóm Kinh doanh - Thu nhập 25-30tr

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 20,000,000 - 30,000,000 VND
Deadline to apply 17/02/2023
Industry Marketing , Sales / Business Development
Experience 2 - 3 Years

Tập Đoàn Karofi Holding

$ 18 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo IMAP Việt Nam

$ 18 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty CP Xhome Việt Nam

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NEVA

$ 15 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NEVADA

$ 15 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NEVADA

$ 15 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Bizman

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH DRAHO VIỆT NAM

$ 15 Mil - 50 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh | Da Nang

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN Á

$ 15 Mil - 40 Mil VND

  • Ha Noi