About us

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC 5 SAO

Employment Information

Trưởng nhóm kinh doanh

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ Competitive
Deadline to apply 09/10/2020
Industry Sales / Business Development , Consulting , Real Estate
Experience 1 Years

Công Ty TNHH BHNT Chubb Việt Nam

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tương Lai Mỹ Anh

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO

$ Competitive

 • Ha Noi

Công Ty TNHH BHNT Chubb Việt Nam

$ 20 Tr - 50 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD MINH HẠNH

$ 20 Tr - 30 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC 5 SAO

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Công nghệ Vela

$ 8 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC 5 SAO

$ 15 Tr - 500 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần tập đoàn IDC

$ 25 Tr - 40 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

 • Ha Noi