Trưởng nhóm Lập trình - Ban dự án ECM, Khối CNTT

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Trưởng nhóm Lập trình - Ban dự án ECM, Khối CNTT

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )
Salary

$ Competitive

 • Experience

  2 Years

 • Job level

  Team Leader / Supervisor

 • Deadline to apply

  12/06/2020

Location

Ha Noi

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review

Job Description

 • Là Tổ trưởng tổ Kỹ thuật của Ban Dự án ECM, Trung tâm Phát triển, Khối CNTT;
 • Tổ chức điều phối công việc của Tổ trong suốt quá trình triển khai dự án đảm bảo tiến độ và chất lượng đã đề ra;
 • Đề xuất bổ sung hoặc thay thế nhân sự (nếu cần thiết) và phân công công việc đối với các thành viên Tổ kỹ thuật;
 • Trình GĐ Khối CNTT phê duyệt các nội dung liên quan đến kỹ thuật của dự án;
 • Trực tiếp tham gia, bố trí nhân sự thuộc tổ tham gia các công tác liên quan đến chuyên môn kỹ thuật trong các hoạt động triển khai dự án;
 • Tiếp nhận đào tạo, chuyển giao công nghệ về mặt kỹ thuật và tiến hành công tác đào tạo, hướng dẫn đối với người dùng kỹ thuật liên quan tại SHB;
 • Xây dựng/chỉnh sửa các quy định, quy trình, hướng dẫn liên quan;
 • Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Giám đốc dự án.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học CNTT, Điện tử viễn thông hoặc các ngành tương đương.
 • Kinh nghiệm thực tế trong việc phát triển giải pháp và triển khai dự án công nghệ thông tin.
 • Có kinh nghiệm quản lý nhóm lập trình ứng dụng, thiết kế phần mềm ứng dụng
 • Am hiểu về nghiệp vụ ngân hàng là một lợi thế.
 • Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc với phần mềm quản lý quy trình ECM, BPM. Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc ECM IBM.
 • Có kinh nghiệm về lập trình từ 02 năm trở lên. (Ngôn ngữ lập trình Java, .Net)
 • Có kinh nghiệm về phân tích và thiết kế phần mềm.
 • Hiểu biết về các hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Oracle, SQL hoặc các loại khác).
 • Đọc, viết và giao tiếp tiếng Anh.
 • Tư duy tốt, có kỹ năng làm việc nhóm.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

 • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

 • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

 • Ha Noi

LienVietPostBank

$ Competitive

 • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

 • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

 • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

 • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

 • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

 • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông VMG

$ Competitive

 • Ha Noi
Feedback