About us

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Savi

Employment Information

Trưởng nhóm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ (Dược phẩm)

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 15,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 06/07/2021
Industry Biotechnology , Mechanical / Auto / Automotive , Pharmacy
Experience 3 - 5 Years

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Savi

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Savi

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Savi

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GENE

$ Over 66 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GENE

$ Over 66 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Savi

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Savi

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Savi

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Phong Phú

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh