About us

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CME SOLAR

Employment Information

Trưởng nhóm O&M tại hiện trường kiêm Phụ trách an toàn - Quận 7

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ Competitive
Deadline to apply 25/07/2020
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Electrical / Electronics , Maintenance
Experience 5 Years

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SCIC VIỆT NAM

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SCIC VIỆT NAM

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SCIC VIỆT NAM

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SCIC VIỆT NAM

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Việt Úc

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Tiếp Vận Quốc Tế Rồng Xanh

$ 10 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng

$ 13 Tr - 16 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH KNL

$ Over 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH KNL

$ Over 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CME SOLAR

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Phân Phối Nha Khoa Rạng Đông

$ 20 Tr - 35 Tr VND

 • Ho Chi Minh