About us

CÔNG TY CỔ PHẦN HASHTAG CAFE

Employment Information

Trưởng nhóm Pháp chế

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 12,000,000 - 17,000,000 VND
Deadline to apply 09/12/2020
Industry Consulting , Law / Legal Services , Food & Beverage (F&B)
Experience 3 - 4 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN HASHTAG CAFE

$ 12 Tr - 17 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN HASHTAG CAFE

$ 12 Tr - 17 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN HASHTAG CAFE

$ 12 Tr - 17 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Tiến Phước

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN HASHTAG CAFE

$ 12 Tr - 17 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH KAY GROUP

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thiên Phú Gia

$ 40 Tr - 60 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Tổng công ty thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Nam An Market

$ Competitive

  • Ho Chi Minh