language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng Nhóm - Phó Phòng Tiêu Chuẩn/Set Up Xưởng Mới

Công ty TNHH ITM Semiconductor Viet Nam
Updated: 10/11/2018

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Quản lý hệ thống tiêu chuẩn, tài liệu toàn nhà máy

- Thực hiện quản lý, giám sát Audit nội bộ

- Thực hiện giám sát và quản lý ESD/EOS trong nhà máy

- Những công việc trực tiếp do quản lý giao phó

Job Requirement

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vuecj có liên quan

- Học các chuyên ngành kỹ thuật hoặc có liên quan 

- Có thể sự dụng được tiếng anh trong công việc

More Information

  • Age: 26 - 35
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH ITM Semiconductor Viet Nam

Công ty TNHH ITM Semiconductor Việt Nam là Công ty có 100% vốn nước ngoài, thuộc Tập đoàn ITM Hàn Quốc. Công ty bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ đầu năm...Detail

Trưởng Nhóm - Phó Phòng Tiêu Chuẩn/Set Up Xưởng Mới

Công ty TNHH ITM Semiconductor Viet Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts