About us

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Ca Na

Employment Information

Trưởng Nhóm QC

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ Competitive
Deadline to apply 31/08/2020
Industry Manufacturing / Process , Wood , Quality Control (QA/QC)
Experience 2 Years

Công ty Cổ phần Xây Dựng An Phú Gia

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Xây Dựng An Phú Gia

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Garmex Sài Gòn

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SCIC VIỆT NAM

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SCIC VIỆT NAM

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SCIC VIỆT NAM

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SCIC VIỆT NAM

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin HMD

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VŨ LÊ

$ 20 Tr - 30 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG WORLD STEEL

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Đông Nghi - Murad Vietnam

$ 15 Tr - 18 Tr VND

 • Ho Chi Minh