About us

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Employment Information

Trưởng nhóm Quan hệ khách hàng doanh nghiệp - EB - MSB - 1P047

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ Competitive
Deadline to apply 17/10/2020
Industry Banking , Finance / Investment
Experience 5 - 6 Years

Location

Ha Noi

Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 30 Tr - 45 Tr VND

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

 • Ho Chi Minh | Ha Noi

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

 • Ha Noi | Ho Chi Minh | Can Tho

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

 • Ho Chi Minh | Ha Noi | Hai Phong

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 8 Tr - 14 Tr VND

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

 • Lao Cai | Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

$ Competitive

 • Ha Noi

WOORI BANK VIETNAM LIMITED

$ Competitive

 • Ha Noi

ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh