About us

Kyungbang Vietnam CO., LTD

Employment Information

TRƯỞNG NHÓM/ QUẢN LÍ KHO

Job level Manager
Salary $ 12,000,000 - 17,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Freight / Logistics / Warehouse
Experience 3 - 5 Years

Công Ty Cổ Phần Gỗ An Cường

$ Competitive

  • Binh Duong

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN FM SUPPLY CHAIN VIỆT NAM

$ 10 Mil - 11 Mil VND

  • Binh Duong | Hung Yen

Công Ty TNHH Aeon Việt Nam

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Binh Duong

Công ty TNHH Sản Xuất IPC

$ Competitive

  • Binh Duong

Công Ty TNHH DUEL Việt Nam

$ 6 Mil - 7,5 Mil VND

  • Binh Duong

Công ty TNHH YCH - Protrade

$ 8,5 Mil - 11,5 Mil VND

  • Binh Duong

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG SEN VÀNG

$ Competitive

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Wonderful Sài Gòn Electrics

$ 12 Mil - 13,5 Mil VND

  • Binh Duong

Tập Đoàn Tài Chính Hoa Kỳ

$ 10 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Binh Duong