language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng Nhóm Quản Lý Đối Tác Thu Hồi Nợ - BRVT

FE CREDIT
Updated: 19/06/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

§ Chuẩn bị và lấy xác nhận từ Trưởng bộ phận cho các chuyến công tác hàng tháng để kiểm tra hiệu quả làm việc của nhân viên thu hồi nợ ngoài

§ Chuẩn bị và lấy xác nhận từ Trưởng bộ phận cho kế hoạch công việc hàng tháng và xác nhận nhiệm vụ được giao

§ Tự đánh giá và nhận ý kiến của Trưởng Bộ phận về kết quả hàng tháng dựa trên việc hoàn thành các nhiệm vụ được giao

§ Chuẩn bị kế hoạch công tác và báo cáo Trưởng bộ phận sau chuyến đi/

§ Cập nhật cho Trưởng bộ phận về việc thực hiện kế hoạch hàng tháng/

§ Kiểm tra báo cáo viếng thăm của các đơn vị thu hồi nợ ngoài, đảm bảo tất cả hợp đồng dưới sự kiểm soát của nhân viên thu hồi nợ được viếng thăm và báo cáo, đặc biệt tập trung vào các hợp đồng tiểm năng

§ Kiểm tra kết quả của từng FC trong khu vực được chỉ định, tập trung vào các báo cáo viếng thăm của các đơn vị có kết quả thấp. Xem báo báo của đơn vị ngoài, đảm bảo rằng tất cả các hợp đồng phân công cho FC đều được viếng thăm và báo cáo, đặc biệt tập trung vào các hợp đồng tiềm năng

§ Kiểm tra ngẫu nhiên trên các hợp đồng báo cáo đã được viếng thăm

§ Kiểm tra với mỗi FC để biết danh sách hợp đồng PTP, hợp đồng tiềm năng để đảm bảo rằng không có hợp đồng nào bị bỏ lỡ

§ Gặp gỡ các FC để xem xét kết quả MTD hoặc các mục đích khác và có biên bản cuộc họp

§ Hỗ trợ nhóm nâng cao hiệu quả thuê ngoài theo yêu cầu

Job Requirement

•          Bằng Đại học – chuyên ngành Luật, nếu không ứng viên viên cần có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thu hồi nợ/

•          Ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thu hồi nợ và 6 tháng kinh nghiệm làm việc ờ vị trí trưởng nhóm thu hồi nợ ngoại bảng bên Thứ ba, từng làm việc cho ngân hàng là lợi thế /
•          Thành thạo Excel và  Microsoft Power Point /

•          Kỹ năng phân tích/

•          Kỹ năng quản lý thời gian/ 

•          Kỹ năng giải quyết vấn để/ 

•          Kỹ năng giao tiếp/ 

•          Kỹ năng thuyết phục/ 

•          Độ chính các, chú ý đến chi tiết/ 

•          Trung thực, sẵn sàng nhận công việc/

•          Tiếng Anh giao tiếp /

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

FE CREDIT

www.fecredit.com.vnCompany size: 10.000 - 15.000
We were founded as Consumer Finance Division of Vietnam Prosperity Joint-Stock Commercial Bank (VPBank). In 2015, we successfully transferred to an...Detail

Similar jobs

Trưởng Nhóm Quản Lý Đối Tác Thu Hồi Nợ - BRVT

FE CREDIT

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts