language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Similar jobs View all

www.fecredit.com.vn

We were founded as Consumer Finance Division of Vietnam Prosperity Joint-Stock Commercial Bank (VPBank). In 2015, we successfully transferred to an independent company with the Brand FE CREDIT.... Detail

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Allowances
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development

Job Description

- Trực tiếp quản lý, giám sát nhân viên thu hồi nợ của văn phòng ngoài tại địa bàn được phân công để đảm bảo hiệu quả thu hồi đạt chỉ tiêu mong muốn
- Kiểm tra thông tin báo cáo định kỳ của nhân viên và của văn phòng ngoài để đảm bảo tính chính xác của thông tin
- Hỗ trợ Trưởng bộ phận, Trưởng phòng Thu hồi nợ pháp lý trong việc lập kế hoạch yêu cầu tuyển dụng nhân viên thu hồi nợ của văn phòng ngoài dựa trên dự báo hàng tháng
- Hỗ trợ thông tin và đề xuất cho Trưởng bộ phận, Trưởng phòng Thu hồi nợ pháp lý về phương án chuyển giao hồ sơ cho văn phòng thu nợ ngoài nhằm đạt hiệu quả thu hồi nợ cao nhất
- Cung cấp thông tin về khách hàng và khoản nợ cho nhân viên văn phòng thu nợ ngoài để có cơ sở làm việc với khách hàng nợ
- Trong trường hợp cần thiết, tiếp xúc với khách hàng để giải thích thông tin và hỗ trợ các văn phòng thu nợ ngoài
- Chịu trách nhiệm chính trong việc kịp thời phát hiện và báo cáo sự việc gian lận của nhân viên thu hồi nợ văn phòng ngoài
- Chịu trách nhiệm hỗ trợ đào tạo cho nhân viên thu hồi nợ của văn phòng ngoài
- Và các công việc khác được phân công bởi cấp trên trực tiếp
* Thu nhập: Lương cơ bản + phụ cấp + thưởng hàng tháng
* THÔNG TIN KHÁC
- Thử việc: 2 tháng
- Ngày nghỉ: 15 ngày phép/ năm
* Làm việc ngoài thị trường khu vực Tiền Giang

Job Requirement

* Trình độ
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
- 1

 năm kinh nghiệm trở lên trong việc Quản lý đội nhóm
- Kinh nghiệm trong lĩnh vực thu hồi nợ tiêu dùng là một lợi thế
* Kỹ năng
- Sử dụng thành thạo Word/Excel
- Khả năng giao tiếp tốt/thuyết phục
- Chịu được áp lực chỉ tiêu hàng tháng
- Có thể đi công tác
- Trung thực

Employment Information

Trưởng Nhóm Quản Lý Thu Hồi Nợ (Đối Tác) - Tiền Giang

FE CREDIT

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts