language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng Nhóm Rủi Ro Thị Trường Basel II - QLRR - MSB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Updated: 17/10/2019

Employment Information

 • Work location: Ha Noi

  Job level:

 • Experience: 4 - 5 Years

  Salary:

 • Industry: Banking, Finance / Investment

  Deadline to apply: 10/11/2019

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Thực hiện/ tổ chức thực hiện, hướng dẫn cán bộ thực hiện triển khai quản lý Rủi ro Thị trường theo tiêu chuẩn Basel II của NHNN:

 • Định kỳ đánh giá GAP so với yêu cầu Basel II, lên kế hoạch hành động để đóng GAP;
 • Đề xuất đến lãnh đạo cấu trúc quản trị, khung, chính sách, quy trình để đáp ứng yêu cầu Basel II về Quản lý Rủi ro Thị trường;
 • Triển khai các các sáng kiến, chương trình hành động nhằm thu hẹp khoảng cách về mặt Rủi ro Thị trường, đáp ứng yêu cầu tuân thủ của NHNN
 • Thiết lập yêu cầu / tham gia thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống công nghệ, phương pháp đo lường Rủi ro Thị trường để đáp ứng yêu cầu tuân thủ Basel II;
 • Đào tạo nội bộ và phối hợp / hỗ trợ / hướng dẫn các Đơn vị kiểm soát và Đơn vị kinh doanh triển khai quản lý Rủi ro Thị trường theo các yêu cầu tuân thủ Basel II, đảm bảo thống nhất hệ thống văn bản quản lý Rủi ro Thị trường trong toàn Ngân hàng;
 • Xây dựng hệ thống báo cáo Rủi ro Thị trường theo Basel II; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện đến các cấp lãnh đạo và theo yêu cầu của NHNN

2. Đào tạo nội bộ và kèm cặp nhân viên

 • Tham gia, thực hiện/ tổ chức thực hiện đào tạo nội bộ theo phân công của lãnh đạo;
 • Phân công trách nhiệm, hướng dẫn thực hiện thực tập viên/ cộng tác viên/ chuyên viên/ chuyên viên chính thực hiện công việc theo phân công của lãnh đạo;
 • Điều phối, quản lý công việc của các thành viên trong nhóm được giao

3. Thực hiện các công việc khác được giao

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành tài chính, đầu tư, kinh tế, ngân hàng, toán kinh tế, toán tài chính. .Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Thạc sỹ/MBA ở trong và ngoài nước, các ứng viên có chứng chỉ CFA, FRM
 • Ngoại ngữ: Tiếng anh cấp độ từ B1 trở lên hoặc tương đương
 • Tin học: Thành thạo về tin học văn phòng (MS Word, MS Excel, Outlook, Power Point ...) , có thể sử dụng 1 trong các phần mềm phân tích và xử lý dữ liệu

2. Kinh nghiệm:
- Kinh nghiệm chuyên môn:

 • Có ít nhất 04 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý Rủi ro Thị trường của Ngân hàng hoặc tại các Tổ chức tín dụng;
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm triển khai Basel II
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống công nghệ

- Kinh nghiệm quản lý: Không yêu cầu

3. Kiến thức:
- Kiến thức chung: Có hiểu biết về kinh tế trong nước & thế giới; có hiểu biết về thị trường chứng khoán; tài chính doanh nghiệp
- Kiến thức chuyên môn:

 • Có hiểu biết về pháp luật liên quan
 • Có kiến thức tốt trong quản lý Rủi ro Thị trường; hiểu biết chuyên sâu về các thông lệ quốc tế liên quan đến quản lý Rủi ro Thị trường
 • Ưu tiên ứng viên có kiến thức về dữ liệu, hệ thống, chính sách quản trị rủi ro

4. Năng lực:

 • Năng lực hành vi/Thái độ: Có tinh thần trách nhiệm; Khả năng triển khai xuất sắc
 • Năng lực chung:  Khả năng tư duy logic; Khả năng phân tích và định lượng;  Khả năng giao tiếp và truyền thông; Khả năng xây dựng mối quan hệ
 • Năng lực quản lý/lãnh đạo: Khả năng quản lý quá trình triển khai công việc; Khả năng lập kế hoạch và tổ chức; Khả năng phát triển con người
 • Năng lực chuyên môn: Kỹ năng viết tốt, chuẩn xác 

5. Các yêu cầu khác: Chịu được áp lực công việc, linh hoạt, có khả năng thích nghi với môi trường tốt, gắn bó lâu dài với tổ chức

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) được thành lập ngày 12 tháng 7 năm 1991 tại thành phố cảng Hải Phòng. Năm 2005, Ngân hàng chính thức...Detail

Similar jobs

Trưởng Nhóm Rủi Ro Thị Trường Basel II - QLRR - MSB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts