About us

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Employment Information

Trưởng Nhóm Telesale [ Kim Động - Hưng Yên ]

Job level Director
Salary $ 22,000,000 - 28,000,000 VND
Deadline to apply 31/07/2021
Industry Retail / Wholesale , Sales / Business Development , Executive management
Experience 2 - 3 Years

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 22 Mil - 28 Mil VND

  • Hung Yen

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 22 Mil - 28 Mil VND

  • Hung Yen

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 22 Mil - 29 Mil VND

  • Hung Yen

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 22 Mil - 28 Mil VND

  • Hung Yen

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 22 Mil - 28 Mil VND

  • Hung Yen

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 22 Mil - 28 Mil VND

  • Hung Yen

Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm & Bánh Kẹo Phạm Nguyên

$ Competitive

  • Hung Yen

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 22 Mil - 29 Mil VND

  • Hung Yen

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 22 Mil - 28 Mil VND

  • Hung Yen

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 22 Mil - 28 Mil VND

  • Hung Yen