About us

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kỹ Thuật Á Châu

Employment Information

Trưởng Nhóm Thiết Kế Đồ Họa

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 15,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 31/05/2021
Industry Arts / Creative Design , Advertising / PR / Communications
Experience 2 - 3 Years

Công Ty TNHH Technology House

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thiên Long

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH LANDARCH

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty CP BĐS Khải Hoàn Land

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH HYOGO SHOES (VIỆT NAM)

$ 20 Mil - 25 Mil VND

  • Ho Chi Minh

RiTa Võ

$ 17 Mil - 22 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Zema Việt Nam

$ 15 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Hướng nghiệp Á Âu

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM

$ 13 Mil - 18 Mil VND

  • Ho Chi Minh

AMWIND - DOXAGROUP-OYEAH

$ Competitive

  • Ho Chi Minh