About us

Công Ty TNHH XNK Cầu Nối Việt

Employment Information

Trưởng Nhóm Thiết Kế Đồ Họa

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 18,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 06/08/2021
Industry Marketing , Executive management , Advertising / PR / Communications
Experience 3 - 0 Years

Công Ty TNHH XNK Cầu Nối Việt

$ 18 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH XNK Cầu Nối Việt

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH SÔNG HỒNG VIỆT

$ 8 Mil - 14 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần IntelLife

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH SÔNG HỒNG VIỆT

$ 9 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Chi An

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Trường Mầm Non - Tiểu Học Ban Mai

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Tổng Công Ty Bảo Việt Nhân Thọ

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Thương Mại và Sản xuất ĐỨC MINH

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH VNDCredit

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi