Trưởng nhóm thu hồi nợ tại nhà - HCM

FE CREDIT
Location

Ho Chi Minh

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  4 - 8 Years

 • Job level

  Team Leader / Supervisor

 • Deadline to apply

  16/02/2021

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Quản lý hoạt động nhóm 20-25 nhân viên bao gồm

 • Đảm bảo hoàn thành Chỉ tiêu công việc
 • Sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên
 • Đảm bảo các hoạt động Thu hồi nợ tuân thủ theo các quy định, chính sách và thủ tục đã được phê duyệt

Là đầu mối hỗ trợ nhân viên

 • Chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề được chuyển tiếp lên
 • Tham gia quan sát xử lý các trường hợp vi phạm

Tạo động lực & Giữ chân nhân viên

 • Chia sẻ với thành viên nhóm về các kế hoạch, định hướng hoạt động, chính sách thưởng, chương trình thi đua,…
 • Tạo động lực cho nhân viên bằng các hoạt động gắn kết
 • Quản lý và giữ chân nhân viên

Tuyển dụng, đào tạo & Kèm cặp

 • Hỗ trợ tuyển dụng nhân viên
 • Kèm cặp nhân viên mới
 • Huấn luyện cho nhân viên kém

Các công việc khác/ Others tasks

 • Phối hợp với Nhân Viên Hành Chính hoàn thành dữ liệu nhân viên về thống kê danh sách nhân viên có thưởng, bảng chấm công, phân bổ chỉ tiêu,…/ Work with Admin staffs to complete headcount data to pay bonus, timesheet, target allocation…
 • Các công việc khác được giao bởi cấp quản lý/ Undertake other tasks assigned by Line Manager

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Luật, QTKD hoặc các ngành khác liên quan
 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực thu hồi nợ hoặc kinh nghiệm liên quan khác
 • Kỹ năng quản lý con người (đào tạo, huấn luyện, tạo động lực, đánh giá,…)/
 • Giao tiếp tốt 
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
 • Quản lý thời gian hiệu quả
 • Sử dụng thành thạo ứng dụng tin học văn phòng
 • Khả năng làm việc áp lực cao và đa năng

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback