About us

Viet An Enviro Technology JSC

Employment Information

Trưởng nhóm Thu hồi nợ

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 10,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 11/10/2020
Industry Accounting / Auditing / Tax , Banking , Finance / Investment
Experience 3 - 5 Years

Viet An Enviro Technology JSC

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Quốc Tế Việt Nam JACCS

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Quốc Tế Việt Nam JACCS

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Citigo

$ 30 Tr - 40 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Khu Du Lịch Vịnh Thiên Đường

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

  • Ho Chi Minh