language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH DOANH THỊNH PHÁT - VPBANK

Trưởng Nhóm Thu Nhận Hồ Sơ Khách Hàng (Tại Hà Nội)

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH DOANH THỊNH PHÁT - VPBANK
Updated: 18/06/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Quy trình: Nhân viên Telesale chốt hẹn với khách ---> nhân viên thu nhận hồ sơ liên hệ với khách thể hướng dẫn khách hoàn thiện hồ sơ mở thẻ/hồ sơ vay --->nv thu nhận hồ sơ hoàn thiện hồ sơ ---> gửi bộ phận kiểm soát nhập liệu
 • Quản lý và chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động của nhân viên thu nhận hồ sơ khách hàng.
 • Trực tiếp sắp xếp lịch làm việc, phân chia khu vực thu hồ sơ theo tuyến, đảm bảo hiệu quả, công bằng và tiết kiệm cho mọi nhân viên dưới quyền.
 • Hướng dẫn quy trình làm việc, đào tạo nghiệp vụ nhân viên thuộc quyền quản lý.
 • Theo dõi, giám sát tình hình thu nhận hồ sơ của khách hàng thông qua việc kiểm soát kế hoạch thu nhận, kiểm soát quá trình làm việc nhân viên, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá thu nhận, tìm ra nguyên nhân và giải pháp.
 • Động viên, khích lệ tạo động lực làm việc đối với nhóm kinh doanh
 • Xây dựng môi trường làm việc với tinh thần đoàn kết, chuyên nghiệp
 • Nắm bắt và tuân thủ những quy chế và quy định của công ty
 • Tìm hiểu, nắm bắt tuân thủ các quy chế và quy định của công ty, đặc biệt là các quy trình, quy chế về tư vấn sản phẩm, dịch vụ của VP Bank

Job Requirement

- Ưu tiên làm việc trong lĩnh vực giao vận hoặc kinh doanh, tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở cấp quản lý tương đương (ưu tiên đã làm ở vị trí quản lý hoàn thiện hồ  sơ khách hàng khối ngân hàng, tài chính, bảo hiểm...)
- Có thành tích nổi bật tại các tổ chức làm việc trước đó
- Có khả năng quản lý điều hành đội thu nhận hồ sơ >15 người
- Có kỹ năng lập Kế hoạch, phân tích và thực thi chiến lược 1 cách hiệu quả
- Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, kỹ năng xây dựng quan hệ tốt, có thể làm việc được với nhiều cấp khác nhau trong tổ chức
- Có kỹ năng huấn luyện, hướng dẫn nhân viên thưc hiện công việc 1 cách hiệu quả
 

More Information

 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH DOANH THỊNH PHÁT - VPBANK

https://thinhphat.vn/Company size: 500-999
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH DOANH THỊNH PHÁT (TPC) là một trong những công ty con của Ngân hàng VPBank, chuyên kinh doanh lĩnh vực Ngân hàng /...Detail

Trưởng Nhóm Thu Nhận Hồ Sơ Khách Hàng (Tại Hà Nội)

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH DOANH THỊNH PHÁT - VPBANK

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts