About us

Galle Watch - Hệ Thống Phân Phối Đồng Hồ Cao Cấp

Employment Information

Trưởng Nhóm Thương Mại Điện Tử (Sale Online Team Leader)

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 15,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 14/11/2020
Industry Marketing , Sales / Business Development , Online Marketing
Experience 2 - 5 Years

Công ty TNHH Mỹ Phục - Eva De Eva

$ Competitive

  • Ha Noi

Tập Đoàn Đức Trung

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Dư Kim - Thương hiệu thời trang IVY moda

$ 6 Tr - 9 Tr VND

  • Ha Noi

Tập Đoàn Đức Trung

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty CP MHA Thương Hiệu Thời Trang Seven.AM

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty CP MHA Thương Hiệu Thời Trang Seven.AM

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi

Bách Tường Phát Holdings

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần VHRS

$ 25 Tr - 40 Tr VND

  • Ha Noi

Dolphin Sea Air Services Corp.

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Bách Tường Phát Holdings

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi