language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng Nhóm Tiêu Chuẩn - SPT/QA

Công ty TNHH ITM Semiconductor Viet Nam
Updated: 17/05/2018

Employment Information

 • Work location: Bac Ninh

  Job level:

 • Experience: 2 - 5 Years

  Salary: -

 • Industry: Quality Control (QA/QC)

  Deadline to apply: 07/06/2018

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Quản lý hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/TS16949
- Quản lý hệ thống tiêu chuẩn chất lượng , tiêu chuẩn kỹ thuật của công ty
- Chuẩn bị tài liệu liên quan đối ứng khách hàng audit
- Đào tạo quy trình tiêu chuẩn trong nội bộ công ty
- Quản lý công việc internal audit QPA/QSA

Job Requirement

- Am hiểu hệ thống ISO/TS16949
- Có khẳ năng audit QPA/QSA
- Có khả năng đối ứng khách hàng audit
- Phải có 5 năm kinh nghiệm làm việc tại bộ phận QC trở lên
- Am hiểu các công cụ QC
- Ưu tiên người đã từng làm trong lĩnh vực bán dẫn

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 27 - 34
 • Gender: Male
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH ITM Semiconductor Viet Nam

Công ty TNHH ITM Semiconductor Việt Nam là Công ty có 100% vốn nước ngoài, thuộc Tập đoàn ITM Hàn Quốc. Công ty bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ đầu năm...Detail

Trưởng Nhóm Tiêu Chuẩn - SPT/QA

Công ty TNHH ITM Semiconductor Viet Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts