language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Similar jobs View all

http://mpc.net.vn/

http://mpc.net.vn/ MPC GROUP  hoạt động đa ngành nghề, bao gồm các lĩnh vực kinh doanh sau: MPC LOGISTICS:  Được thành lập từ năm 2000, tham gia vào thị trường vận tải đường... Detail

TRƯỞNG NHÓM TƯ VẤN BÁN HÀNG

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

Bán hàng:

•Phân tích và nắm bắt diễn biến thị trường, nhu cầu khách hàng tại địa bàn được giao quản lý đề xuất chỉ tiêu bán hàng của nhóm phù hợp.

•Nhận chỉ tiêu bán hàng của nhóm, chịu trách nhiệm chỉ tiêu cá nhân và hỗ trợ thành viên trong nhóm cùng thực hiện.

•Theo dõi việc thực hiện hợp đồng của cá nhân.

•Hỗ trợ TVBH trong nhóm trong công tác đàm phán khách hàng.

•Tổng hợp, báo cáo Trưởng/Phó phòng KD thông tin khách hàng tiềm năng hàng ngày của nhóm bán hàng phụ trách.

•Tổ chức họp nhóm tư vấn bán hàng hàng ngày, phân giao công việc, quản lý các nhân sự trong nhóm.

Marketing:

•Thực hiện các hoạt động Marketing tìm kiếm khách hàng, đánh giá hiệu quả chương trình, đề xuất triển khai hợp lý.

•Ứng dựng CNTT vào hoạt động giới thiệu sản phẩm, bán hàng.

Chăm sóc khách hàng:

•Kiểm soát việc thực hiện Quy trình chăm sóc khách hàng của các TVBH và quản lý chỉ số hài lòng khách hàng của nhóm.

Tài chính kế toán:

•Tuân thủ các quy định về tài chính kế toán của công ty. Quản lý, đôn đốc thu hồi công nợ khách hàng.

Nhân sự - Đào tạo:

•Hướng dẫn, kèm cặp TVBH mới nắm bắt sản phẩm và thực hiện quy trình bán hàng.

Job Requirement

• Bằng cấp, chuyên môn: Tốt nghiệp Trung cấp, cao Đẳng, đại học  chuyên ngành du lịch, kinh doanh, marketing, kỹ thuật ô tô.

• Kinh nghiệp: Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc 3 năm kinh nghiệm bán hàng

• Kỹ năng:

 Có khả năng phân tích sản phẩm, thị trường xe ô tô.

Có Khả năng tổ chức triển khai các hoạt động bán hàng theo nhóm, kỹ năng hướng dẫn đào tạo.

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng đàm phán độc lập, tổ chức và hướng dẫn công việc.

Có giấy phép lái xe B2.

Ngoại ngữ:

Có khả năng giao tiếp tiếng Anh (IELTS từ 4.5).

More Information

  • Experience: 3 - 5 Years

TRƯỞNG NHÓM TƯ VẤN BÁN HÀNG

MPC AUTO

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts